Úspory ve vzduchotechnice a vytápění

Úspory jsou jedním z klíčových cílů naší firmy, při jakékoli realizaci. Už dávno nám nejde jen o to, aby naše řešení bylo spolehlivé a funkční, ale díváme se na projekty z pohledu investora a řešení navrhujeme vždy tak, aby se investice vrátila.

U starších objektů jsme schopni zhodnotit aktuální stav a navrhnout ekonomičtější řešení. Staré systémy mají totiž mnohdy malou účinnost a pořízení nového systému se tak po několika letech samo zaplatí a v dalším období je ještě úspornější než původní systém.

U nových objektů už samozřejmě volíme podle aktuálních trendů taková řešení, které jsou sama o sobě nejúspornější, jaká se dají zrealizovat.

Úpory mezi různými řešeními se mohou pohybovat v řádu 10%- 50%, což je při daných cenách a objemu nakoupené energie během desítky let mnoho finančních prostředků, které může investor vložit do jiných aktivit.

Mezi některé z aktuálních trendů, díky kterým pomáháme partnerům ušetřit, patří tepelná čerpadla poháněná plynovým spalovacím motorem. Používají se k úsporné výrobě tepla a chladu. Vyznačují se vysokou účinností, levným provozem, nízkými emisemi, rychlou návratností investice, snížením elektrické zátěže objektů apod.

Kogenerační jednotka

Pasivní a nízkoenergetické domy

Poskytujeme komplexní servis v oblasti teplovzdušného vytápění a větrání nízkoenergetických, pasivních a nulových domů.

Rovnotlaké větrání a chlazení( Zdroj : http://www.atrea.cz )