Projekce

  • Projekční služby v oboru Vytápění, Vzduchotechnika, Klimatizace a Zdravotechnika
  • Vypracování energetických auditů (EA)
  • Vypracování energetických posudků (EP)
  • Vypracování technicko-ekonomických studií proveditelnosti (TES)
  • Vypracování průkazů energetické náročnosti budov (PENB)
  • Vypracování projektové dokumentace pro stupně DÚR, DSP, DVDS, RDS
  • Kontrola kotlů a rozvodů tepelné energie
  • Kontrola klimatizačních systémů
  • Termovizní měření
  • Energetické simulace