O firmě

Historie firmy Cond Klima se datuje od roku 1995. Firma začala jako čistě realizační a později doplnila své služby o projekci a servis. Firma se zabývá realizací, projekcí a facility managementem v oblasti vzduchotechniky, klimatizace a vytápění.

Po několika letech si firma našla své místo na trhu díky kvalitním ale hlavně odborným zkušenostem ve své profesi. Politikou firmy není neustálé podlézání cen na trhu, které se v posledních letech neustále děje, ale naopak přesvědčit investora svou odborností o kvalitě řešení dané zakázky. Toto neustálé snižování cen zakázek, vede ke snižování kvality odvedené práce, instalování levných, energeticky neúsporných zařízení.

Hledání levných ale nikoli úsporných řešení, vede k tomu, že po čase, majitel zjistí, že používání těchto zařízení je provozně neekonomické. Naše firma těží z toho, že investorům nabízí vypracování  ekonomicky „výhodných“ návrhu řešení, studií, případně energetických simulací  a „reálného“ rozpočtu díla. Naše firma disponuje třemi odděleními, které se plně doplňují a prolínají:

  • Oddělení projekce
  • Oddělení realizace
  • Oddělení Facility managementu

Myslíme si, že o naši práci svědčí i zakázky na kterých jsme se podíleli jak projekčně, tak realizačně, případně kvalitním servisem svých služeb (Facility managementem).