Podporujeme projekt “Sociální automobil”

Naše společnost podpořila provoz vozového parku v ústavech a zařízeních, která se zaměřují na výchovu a vzdělání, rehabilitaci a integraci zdravotně postižených dětí. Vozový park ústavů, které se o vozíčkáře, postižené a nemocné upoutané na lůžko starají je aktuálně v katastrofálním stavu. Proto jsme rádi, že jsme se mohli podílet na prospěšné aktivitě pro naše spoluobčany.